СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ПРЕДИСЛОВИЕ – Да се знае, да се помни! 1-ва част
 2. Откъс от „ОБВИНИТЕЛНОТО ЗАКЛЮЧИНИЕ НА „ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ” по следствено дело № 11 от 1957 г.  .
 3. Присъствието на полковник Тимофеев от КГБ не е случайно.
 4. На 21 април 1958 г. в 9.00 часа съветският разузнавач на име Лионид е качен на самолета в гр. Лион, Франция. В същия ден, 21 април 1958 г.,- аз съм освободен
 5. За Тодор Живков идеята е добре дошла, защото той може да направи голяма услуга на КГБ…  На българския военен аташе е подхвърлено  
 6. По една случайност, попаднах по дирите на изчезналите досиета.  
 7. Документи с гриф „Строго секретно“. Унищожени от ДС, други извадени от архивите на ДС, КДС и ВКР, и до сега са в неизвестност.    стр.
 8. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И СЦЕНАРИИ НА „ВРАЖЕСКИЯ АКТ” 
 9. Абсурдното предложение от центъра бе да се взриви склад с боеприпаси 
 10. Идеята чрез надупчване на портретите да разбуним духовете, е заимствана.
 11. Акцията бе добре организирана. Разработени бяха всички варианти. 
 12. След като бях задържан.Преминах към предварително от репетираните ВАРИЯНТИ. ВАРИАНТ №1:  ВАРИАНТ №2: ВАРИАНТ №3:
 13. По съвет на следователя от ДС – капитан Стоян Славчев: „Кажи, че си виновен“.
 14. В караула ще поставим наши хора, ти ще застъпиш на пост в „Секретна секция“ – бе изпълнено.
 15. От караула – виждат намушканите портрети. Рискуват, но не докладват на командването. Предоставени ми са 3-4 часа да избягам от поделението.    Предателство или случайност осуети моето бягство от поделението?  
 16. Кой уведоми западните радиостанции за „Бунт във въоръжените сили“? 
 17. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА: Процесът срещу мен преминава на два етапа:
 18. 1-ВИ ЕТАП: от 21 юни 1957 г. до март 1958 г.  
 19. Кой е генерал-майор Стою Неделчев (Неделев) – Чочоолу 
 20. На 5 юли 1957 г. – 14-я ден след задържането ми, е разпредено.  Следствието да се отнеме от военните дознатели и да се поеме от Държавна сигурност
 21. Това е потвърдено в „Постановление от 8 юли 1957 г.
 22. Протокол за разпит от 9 юли 1957 г. 
 23. От 11 юли 1957 г. следствието е поето от първия ешелон на Държавна сигурност. Една от причините е – проявеният интерес от Запада  
 24. Първоначално Държавна сигурност разпорежда  на Военна болница – Пловдив. 
 25. За мое НЕЩАСТИЕ – започнало е проучването за замяната ми със съветския агент    Към 21 юли 1957 г. в изолатора на затвора – Пловдив се запознах с медицинската експертиза, извършена във Военна болница – Пловдив
 26. 1-то – открито съдебно заседание на 9 август 1957г.   в поделение – Устово
 27. 2-ро закрито съдебно заседание в Пловдив – м. септември 1957г.
 28. Договорките по замяна със съветския разузнавач са в ход. Държавна сигурност, трябва  да докаже на западните представители:  
 29. Преговарящите от българска и съветска страна се бяха постарали документално да бъде посочено на западните представители
 30. За по – голяма убедителност пред западно европейските представители. Бях обвинен и съден по член 81 от тогавашния НК.
 31. Генерал Гочев – н-к 1-во у-ние на ДС… Изкарахме те политически гений… Имаше и предпоставка за това
 32. С напредване на преговорите се подменят и фалшивицират документи
 33. Обвинителен  акт № 181/1957г. на прокурора на пловдивска военна прокуратура – подполковник Вангелов 
 34. ПРОТОКОЛ от открито съдебно заседание на 15 октомври 1957г. . свидетелски показания.  
 35. ДАДЕНА МИ БЕ ПОСЛЕДНАТА ДУМА.  
 36. Присъда № 341/15. 10. 57г
 37. Съдът отхвърля този довод по следните съображения
 38. Решение № 696 от 1957г. на Върховен съд на НРБ – Военно отделение
 39. На 27 октомври 1958г. вечерта съм преведен в затвора Плевен на основание чл. 81 от НК. – опасен престъпник, – „извършил действия против НРБ“,
 40. На основание нареждане от 11. 01. 1958г. на МВР – Държавна сигурност, около 12 – 14. 01. 1958г. съм взет от затвора в Плевен
 41. Проф. Шаранков ме уведоми, че ме очаква голямото изпитание, среща със западни експерти.
 42. На следващия ден след разговора с проф. Шаранков,   разпореждане на Върховен съд. На основание тяхно решение № 696 от 29. 10. 57г.
 43. НА 8 ФЕВРУАРИ 1958Г. СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА РАЗМЯНАТА МИ СЪС СЪВЕТСКИЯ АГЕНТ Е ПОДПИСАНО. ТО Е КОНФИДЕНЦИАЛНО (строго секретно).
 44. Как станах – „Политически гений. Откъс от „Темида без везни 
 45. За бурята, която е предизвикало „намушкването на портретите“, след години съм информиран и от Антон Югов, чийто портрет намушках през 1957г. 44
 46. ВТОРИРИ ЕТАП: От март 1958г. до 21 април 1958г.
 47. Протокол от 18 март 1958г. на Пловдивският военен съд
 48. Преди съдебното заседание съм извикан на разговор от прокурор Димитър Вангелов Петров и съдия Кадийски.
 49. Съдът след като обсъди… се съгласява с доклада на докладчика…“.
 50. Прекратява делото по обвинението по чл. 81 пр. 1 от НК.
 51. 1-ва измама: (Председател на съдебния състав на 18 март 1958г. е съдия е Панко Кадийски). Съдия, ама не е съдия.
 52. 2-ра измама: За да останат в тайна следващите манипулации и фалшивикации, Държавна сигурност ме КЛОНИРА.
 53. 3-та измама: Медицинско освидетелствуване Тази измама е уникалн На ДС е наредено чрез поредици фалшификации да докаже посочат нова интерпретация за отпадането на чл. 81 от НК от обвинение
 54. ПОДМЕНЯТ ИМЕНАТА на местото на назначените лекари от капитан Славчев, в постановлението от 14. 01. 1958г
 55. Присъда № 80. На 31 март 1958г. Военен съд –  Пловдив, започва ново съдебно заседание. Пловдивският военен съд трябва да се произнесе…
 56. Протокол от съдебното заседание на Пловдивски военен съд от 31 март 1958г
 57. Прокурор е майор Марин Лантовски, взе думата.
 58. Протоколът от съдебното заседание не е удобен за ДС. Трябва да им се даде време да направят корекции по него.
 59. Съдия майор Панко Кадийски коректно е записал това, което му е наредено от ДС – „…и протокола ще бъде изготвен на 1 април и до 4 април могат да се ПРАВЯТ ПОПРАВКИ по него”.
 60. Това дава възможност на ДС през м. април 1958г. да коригират протокола.
 61. Върховният съд (съдия Таков) е взел превантивни мерки, ако на 31 март 1958г. съдебното заседание на Военен съд – Пловдив, се провали или обжалва,
 62. Ще се РАЗГЛЕДА ВЪВ Върховния съд – Военно отделение НА 11 АПРИЛ 58 година, без да им се изпращат отделни съобщения, нито ще се публикува насрочването му в „ИЗВЕСТИЕ“.
 63. Прецедент: Върховният съд определя дата за разглеждане на обжалване по дело, преди да е проведено съдебно заседание и преди да е издадена присъда.
 64. По документи на ДС, на 31 март 1958г. не присъствам на съдебното заседание в Пловдив. На този ден аз съм в килията на затвора – Плевен
 65. На 31 март 1958г. делото е прекратено
 66. На 21 април 1958 г. в 9.00 часа съветският разузнавач на име Леонид е качен на самолета в гр. Лион, Франция.
 67. На 21 април 1958г. сутринта ме извикват при началника на затвора. Съобщават ми, че съм свободен
 68. УДОСТОВЕРЕНИЕ № 511 от 30. 07. 2013г.
 69. Историята не свършва до тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>