ДОКУМЕНТИТЕ

 1. Структурата на държавна сигурност за периода от 1953 до 1963г..
 2. Наказателен кодекс на НРБ в сила за периода от 1952г. до 1963г.
 3. Документи с гриф гриф „строго секретно- екз.1“. изети от архива на КГБ на 28 септември 1967 г. И до днес са в неизвестност. Информацията е, че те предадени на КГБ (Комите́т госуда́рственной безопа́сности, на СССР).
 4. Документи с гриф гриф „строго секретно- екз.1“. взето от архива на КГБ на 28 септември 1967 г. Част от тях са върнати след 5г. – на 25. 02. 1972г.
 5. Постановление на Генерал Неделев (Чочоолу) от 22 юни 1957г. за възбуждане наказателно производство.
 6. Постановление от 24.06.1957 г за вземане на мярка за неотклонение
 7. Обвинително заключение от 02 юли 1957г. на дознотел капитан Линов. Одобрено от командир н-к поделение 60020 Неделев (Чочоолу)
 8. Класация на масовите палачи. Чочоолу извършил 161 убийства.
 9. Постановление за започване на предварително следствие от 8.07.1957г.Майор Николов следовател при Държавна сигурност – Пловдив.
 10. Постановление на ДС за арест и обиск от 8.07.1957 г.
 11. Държавна сигурност. Протокол за разпит – 9 юли 1957г.
 12. Държавна сигурност. Обвинително заключение по сл. дело № 11/1957г.
 13. Протокол на Пловдивски военен съд от 23 юли 1957г.
 14. Отговор от адв. Спасов и Видолов до Пловдивски военен съд Вх№/23.07.1957г.
 15. Молба от адв. Видолов до Пловдивски военен съд с вх.№ 1058/12.08.1957г.
 16. Обвинителен акт по прокурорско дело №181 и Наказателно дело 247 от 1957г.
 17. Протокол от 15 октомври 1957г. на Пловдивски военен съд
 18. Присъда № 341 от 15 октомври 1957г. на Пловдивски военен съд
 19. Решение № 696 от 19.10.1957г. на Върховен съд на НРБ – военно отделение
 20. Рапорт на н-к отдел 7 (охрана на правителството) у-ние на ДС до н-к 5 (военно контраразузнаване –ВКР) у-ни на ДС с резолюция н-к отдел 1-во ДС.
 21. Протокол от 18 март 1958г. на Пловдивски военен съд
 22. Историческа справка на Военен съд – Пловдив
 23. Постановление за назначаване на медицинска експертиза от 14.01.1958г.
 24. Фалшификат на съдебно- медицинско свидетелство без дата на съставяне, на какво основание, подменени са лицата от постановление от14.01.1958г.
 25. Протокол от 31 март 1958г. на Пловдивски военен съд
 26. Присъда № 80 от 31 март 1958г. на Пловдивски военен съд
 27. Писмо от затвора – Пловдив с Рег.№ 1031 от 08.05.2014г.
 28. Писмо от затвора – Плевен с Изх.№ 2275 от 22.05.2014г.
 29. Удостоверение 0511/30.07.2013 на Държавния военно – исторически архи
 30. Темида без везни
 31. Никола Странжански. Роман-дневник „Сага за безвремие“
 32. Членска карта на баща ми Атанас Киречиев за член на БЗНС.
 33. Една от запазените кореспондентски карти на Атанас Киретчиев
 34. Скица на „Секретна секция“ – поделение Устово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>